CROESgenealogy
Genealogy of the CROES family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Photos


Tree:  

Matches 1 to 50 of 63     » See Gallery    » Slide Show

    1 2 Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
1992 - Arnaud schrijver
1992 - Arnaud schrijver
Arnaud in 1992 als schrijver bij de afdeling personeelszaken 
 
2
Aagje Bakker
Aagje Bakker
 
 
3
Achille Croes
Achille Croes
 
 
4
Adolf Croes
Adolf Croes
Adolf Croes 
 
5
Adolf Croes
Adolf Croes
Adolf Croes 
 
6
Adolf Croes
Adolf Croes
Adolf Croes, juli 1948 
 
7
Adri Hartmans
Adri Hartmans
 
 
8
Adriaan Maij
Adriaan Maij
Adriaan Maij in 1920. Foto uit paspoort. 
 
9
Adriana Cornelia Johanna Halffman
Adriana Cornelia Johanna Halffman
Adriana Cornelia Johanna Halffman, geschilderd door haar zoon Adolf Croes 
 
10
Amelia Maij
Amelia Maij
Amelia Maij 
 
11
Aniela Ciołek
Aniela Ciołek
 
 
12
Antoine Croes
Antoine Croes
 
 
13
Antonia Carolina Leemans
Antonia Carolina Leemans
Antonia Carolina Leemans 
 
14
Ariëtte Croes
Ariëtte Croes
Ariëtte Croes 
 
15
Arnaud - 4-tonner chauffeur
Arnaud - 4-tonner chauffeur
Arnaud in 1992 voor "zijn" DAF YA4442 tijdens de opendag van de Du Moulinkazerne te Soesterberg. 
 
16
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
17
Arnaud in militair tenue
Arnaud in militair tenue
Arnaud in de slaapzaal van de Du Moulinkazerne, in militair tenue 
 
18
Catherine Barbara CROES
Catherine Barbara CROES
Foto van Catherine Barbara Croes (1825-1892) 
 
19
Charles LENAERS
Charles LENAERS
Foto van Charles Lenaers 
 
20
Cornelis Kleijn
Cornelis Kleijn
Foto gemaakt in 1932. Cornelis was toen 42 jaar oud. 
 
21
Cornelis Willem Hartmans
Cornelis Willem Hartmans
Foto gemaakt in 1924. Cornelis was toen 34 jaar oud. 
 
22
Dirk Kleijn
Dirk Kleijn
Dirk Kleijn tijdens zijn militaire dienst periode. Dirk was motorordonnans, 
 
23
Elias Snoek
Elias Snoek
 
 
24
Emma Hendrika Kroes
Emma Hendrika Kroes
 
 
25
Familiefoto van familie Delvingt 1917-1918
Familiefoto van familie Delvingt 1917-1918
Familiefoto van de familie Delvingt, uit de periode 1917-1918.
Gabrielle Croes (tweede van recht, op de achterste rij), tezamen met haar schoonfamilie. Gaberielle was hier ongeveer 28 jaar our. 
 
26
Foto van Achille Pierre Jacques Croes
Foto van Achille Pierre Jacques Croes
Status: Located;  
 
27
Foto van Achille Pierre Jacques Croes
Foto van Achille Pierre Jacques Croes
Status: Located;  
 
28
Foto van Adriana Cornelia Johanna Halffman
Foto van Adriana Cornelia Johanna Halffman
Status: Located;  
 
29
Foto van de 4 broers vlnr Adolf, Achilles, Lambert en Antoine
Foto van de 4 broers vlnr Adolf, Achilles, Lambert en Antoine
Status: Located;  
 
30
Foto van het echtpaar Achille Pierre Jacques Croes en Adriana Cornelia Johanna Halffman
Foto van het echtpaar Achille Pierre Jacques Croes en Adriana Cornelia Johanna Halffman
Status: Located;  
 
31
foto-adolf_croes
foto-adolf_croes
Status: Located;  
 
32
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
33
Gabrielle Croes
Gabrielle Croes
Foto uit 1917-1918. Gabrielle was toen ongeveer 28 jaar oud. 
 
34
Gezin Roeland Hartmans - Adriana Antonia Oostdijck
Gezin Roeland Hartmans - Adriana Antonia Oostdijck
Foto van het gezin Roeland Hartmans - Adriana Antonia Oostdijck, waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van een huwelijksverjaardag. 
 
35
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
36
Huwelijk Drik Kleijn en Adriana Antonia Hartmans
Huwelijk Drik Kleijn en Adriana Antonia Hartmans
26 maart 1941 
 
37
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
38
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
39
Józef Dziewulski
Józef Dziewulski
 
 
40
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
41
Kinderen van Jacobus Lambertus Halffman
Kinderen van Jacobus Lambertus Halffman
Een foto van de vijf kinderen van Jacobus Lambertus Halffman. De vier grote kinderen waren uit zijn eerste huwelijk. De kleine Jacques in het midden is uit zijn tweede huwelijk. 
 
42
Maartje de Jager
Maartje de Jager
Maartje de Jager 
 
43
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
44
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
45
Maria Hansum
Maria Hansum
Foto gemaakt in 1924. Maria was toen 29 jaar oud. 
 
46
Maria Hartmans Hansum
Maria Hartmans Hansum
 
 
47
Maria Hopman
Maria Hopman
Foto gemaakt in 1932. Maria was toen 42 jaar oud. 
 
48
Maria Joanna Segers
Maria Joanna Segers
 
 
49
Marie Jeanna Coralie Pauline LENAERS
Marie Jeanna Coralie Pauline LENAERS
Foto Marie Jeanna Coralie Pauline LENAERS 
 
50
Molen 'de Haan', Koog aan de Zaan
Molen "de Haan", Koog aan de Zaan
Gebouwd: 1627
Verbrand: 15 feb 1921
In de periode 5 februari 1849 tot 22 mei 1869 in bezit van mijn voorouders, familie de Jager.
Tijdens de eerste wereld oorlog verbleef Achille Croes in de molen. Hij was gevlucht uit Antwerpen.

====================================================================

Ondertaande informatie is afkomstig uit verschillende archieven:

[Arrond. Haarlem] In den nacht van 2 op 3 Dec. jl., van een bleekveld, aan het Koekkoekspad, bij den korenmolen "de Haan", te Koog aan de Zaan, ten nadeele van Mejufvrouw Aagje de Roo, weduwe Jan de Jager:
1 katoenen vrouwenhemd, gemerkt M.

Bron: Algemeen politieblad van het koningrijk der Nederlanden (jaar/datum nog niet terug kunnen vinden)
--------------------------------------------------------------------
22 mei 1869
Gerrit Maij, molenaar met meelmolen De Haan aan de Koekoeksloot in Koog, bood zijn molen te koop aan. De veiling werd in herberg De Waakzaamheid gehouden. Het fraaie molenhuis was in de koop inbegrepen. Er bleken twee woningen in. Maij was eigenaar van de molen geworden door zijn huwelijk met Maartje de Jager. De minderjarige kinderen van zijn overleden zwager Jan de Jager en diens echtgenote Aagje de Roo hadden ook recht op een half part. Zij werden vertegenwoordigd door de voogd Hendrk de Roo, een schipper uit Krommenie.
De molen was al sinds 5 februari 1849 in bezit van De Jager. De Haan ging voor een bedrag van f. 3700,- over naar Jan Willem de Koning. Dit was een meelmolenaar uit Abcoude-Baambrugge.

Later gevonden informatie duidt erop dat de hierboven vermelde "zwager" eigenlijk schoonvader zou moeten zijn. De minderjarige kinderen zouden dus broertjes of zusjes van Maartje zijn geweest.

Bron: "Kroniek van het Molenleven" door Ron Couwenhoven
--------------------------------------------------------------------
Molen De Koekoek, later De Haan genaamd
Gebouwd: 1627
Verbrand: 15 feb 1921

Op 5 februari 1849 werd de molen voor Fl.7300,- verkocht aan de molenaar van de Oostzaandammer meelmolen De Koker, Jan de Jager.

Op 8 mei 1869 stond de volgende advertentie in de Zaanlandsche courant, “De Makelaar E. Bramer en N. van der Kolk presenteeren als lasthebbenden van hunne principalen, op Zaterdag den 22sten Mei 1869, des avonds ten 6 ure, in het Koffijhuis “de Waakzaamheid” te Koog aan de Zaan, ten overstaan van den Notaris Cornelis Hondius te verkoopen: Een kapitalen hechten, sterken, best onderhouden Wind-Korenmolen genaamd De Haan, met het daarnevens staand goed ingericht Huis, waarin twee woningen, met Erf en verdere aanhoorigheden, staande en gelegen te Koog aan de Zaan, bij het kadaster bekend in Sectie B, No. 893, groot 14 roeden.”

De molen werd gekocht voor Fl.3985,- door Jan Willem de Koning uit Abcoude- Baambrugge. Deze man werkte tot het jaar 1903 met De Haan. Op 27 oktober van dat jaar verkocht hij De Haan aan de Koger Jan Cornelisz. Muijs. Voor de molen, het molenaarshuis, gereedschappen en het erf betaalde Muijs een bedrag van Fl.3000,-.
Aanvankelijk gebruikte Muijs de molen voor het vermalen van graan, maar later verwerkte hij ook doppen met De Haan. Na enkele jaren deed Muijs de molen over aan K. Leguit en zijn schoonzoon V. Wieringa. Meel werd er niet meer met De Haan gemalen, alleen nog doppen en zaagsel. De molen werd tegen het einde van zijn bestaan verhuurd aan diverse lieden. Zo heeft o.a. J. Schuddeboom, de later eigenaar van de oliemolen De Oude Zwan nog met de molen gewerkt.
Het malen van zaagsel is De Haan fataal geworden. Op 15 februari 1921 raakte de molen in brand en werd hij volledig verwoest. Het fraaie molenaarshuis bleef echter behouden. In 1935 werd dit uiteindelijk gesloopt voor de aanleg van de bloemenbuurt in de Koog.

Over het molencomplex en de brand meldt Pieter Boorsma in zijn boek “Zaanse Windmolens” (1939) nog het volgende, “Op 15 februari 1921 geraakte hij in brand en nu bleek zijn rooden naamgenoot hem te machtig. Weldra stond de molen in lichter laaie, en slechts de zware en onbrandbare deelen van zijn karkas bleven over. Het molenaarshuis bleef gespaard en heeft nog omstreeks 14 jaren bestaan. Zooals reeds gezegd, van dat alles is niets meer terug te vinden. De Haan, met het eertijds goed onderhouden, lichtgroen geverfde huis, dat, met zijn halsgevel, waarop snijwerk ~ o.a. drie bloemvazen ~ prijkte en voorts omgeven door loof- en vruchtboomen, benevens moestuin, vormde een fraai geheel. Van den weg af gezien, was alles te samen, waarlijk een sieraad in het landschap, met welks verdwijnen de Koog een zijner mooiste plekjes verloren heeft.”

Bronnen:
“Zaanlandsch jaarboek” G.J.Honig en S.Lootsma 1934 blz. 116-120
“Duizend Zaanse Molens” P.Boorsma 1968 blz. 149
“Zaanse Windmolens” P.Boorsma 1939 blz. 100-102
“De Windmolens aan de Zaanstreek” W. Buijs Pzn. 1918 blz. 48
“De Papiermolens in Noord Holland” H.Voorn 1960 blz. 316-320 
 

    1 2 Next»